Inschrijven

Inschrijfgeld (voorinschrijving):

 

Vrijdag 12 juli:

Gratis voor de Rabobank kidsrun

€ 6,- voor de 5,3 km

€ 8,- voor de Bewust Bweegen 8,5 km

€ 10,- voor de Duurzaamsport 12,5 km

Let op! Zoals het er nu uitziet is er geen mogelijkheid voor na inschrijving

 

Voor inschrijving via onderstaande (beveiligde) link:

INSCHRIJVEN.NL

 

Dit jaar is het ook mogelijk om een unieke houten medaille te bestellen voor het bedrag van € 1,50
Deze optie aanvinken indien u deze mooie herinnering van de Parelloop mee naar huis wilt nemen op 12 juli.

Van uw inschrijving gaat € 1,- naar een sociaal doel in Vasse.

 

 

Zaterdag 13 juli

€ 12,50 voor de trailrun over 22 km (maximaal 100 deelnemers)

€ 5,- voor de Vasse Vitaal wandeltocht over 8,5 km

Voor inschrijving via onderstaande (beveiligde) link:

INSCHRIJVEN.NL

 

Dit jaar is het ook mogelijk om een unieke houten medaille te bestellen voor het bedrag van € 1,50
Deze optie aanvinken indien u deze mooie herinnering van de Parelloop mee naar huis wilt nemen op 12 juli.

 

Voorwaarden Deelname en Aansprakelijkheid:

Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.  De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie;